Cursusvoorwaarden

In mijn lessen geef ik hatha yoga. De lessen bestaan voor een groot deel uit de beoefening van ademtechnieken (pranayama) en yoga houdingen (asana's). In de lessen worden ook ontspanningsoefeningen gegeven.
 
Het is belangrijk om ruim voor de les niet te eten.
Tijdens de les is het prettig wanneer je gemakkelijk zittende kleding draagt, waarin je je vrij kunt bewegen. Warme sokken, een vest of fleecedeken zijn fijn voor de eindontspanning. Een kussentje kan ook prettig zijn om te gebruiken bij een zittende ademoefening en tijdens de eindontspanning.
 
Het is de bedoeling dat, wanneer je besluit een les blok te volgen, je zelf een yoga matje aanschaft.
 
Het is voor de groep en de yogadocente belangrijk dat je op tijd aanwezig bent. Als je verhinderd bent wil je dit dan tijdig melden (minimaal 2 uur voor aanvang van de les). Dit kan mondeling, telefonisch, via sms (06-57435262) of per e-mail 1 dag van tevoren (yogamattie@gmail.com).
 
Een les die je mist en tijdig hebt afgemeld kan alleen worden ingehaald als er op een andere tijd plek vrij is. Gemiste lessen kunnen niet meegenomen worden naar een volgend les blok.
 
Je verbindt je voor een heel blok. Je betaalt het cursusbedrag in een keer. Hiervan kan in uitzonderlijke situaties afgeweken worden als dit van tevoren overeengekomen is. Restitutie van cursusgeld is niet mogelijk.
 
Als je binnen een cursusjaar niet meer wilt deelnemen aan het volgend blok dien je dit minstens 2 weken van tevoren aan te geven bij de yogadocente. Wanneer je tussendoor voor een bepaald les blok wilt opzeggen, kan je plaats niet vrijgehouden worden en dien je jezelf opnieuw op te geven wanneer je weer een les blok wilt volgen.
 
Het cursusbedrag dient op tijd (wordt bekend gemaakt in de factuur) betaald te worden.
 
De tarieven worden voor het begin van ieder cursusjaar bekend gemaakt en zijn opvraagbaar.
 
Tijdens de les volg je de aanwijzingen op die de yogadocente geeft ten aanzien van de intensiteit en de belasting van de oefeningen.
 
Je volgt de lessen op eigen risico. Tijdens de les wordt er op gewezen dat geen enkele oefening onplezierig mag zijn of pijn mag doen. Als je onder medische behandeling bent, wil je dan overleg plegen met de behandelaar over het volgen van de yogalessen. Dit geldt ook voor mensen die chronische klachten hebben of een operatie hebben ondergaan.
 
Bij ziekte of andere klachten dien je de yogadocente vóór aanvang van de les te informeren.
 
De yogadocente is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal en schade van persoonlijke eigendommen. Ik adviseer geen waardevolle spullen mee te nemen naar de les.