Tarief 2018: les in de groep

De eerste les die je bij Yoga de Regenboog volgt is een gratis proefles. Daarna kun je je inschrijven voor een les blok. Wanneer je een nieuwe cursist bent, is instromen vanaf een latere datum in het blok mogelijk wanneer er voldoende plaats is. Er wordt dan betaald voor de nog te volgen lessen in het blok.
 
Tarief: € 9,50 per uur inclusief BTW.
Je verbindt je voor een heel les blok.
Tarief van een les blok is het aantal lessen maal € 9,50.
Dit bedrag wordt aan het begin van het blok door de deelnemer betaald.
 
Er is geen restitutie van het cursusgeld mogelijk (ook niet wanneer je tijdens de lessen op vakantie gaat).
 

Yoga Nidra

Tarief 2018:  € 10,00  per les, inclusief BTW
 
 
De tarieven voor de yoga lessen worden per januari 2019 verhoogd naar € 10,00 per les i.v.m. BTW verhoging.